May 29, 2010

På svenska

Behovet av en hållbar utveckling blir allt mer angeläget, och kommer att förändra samtliga branscher. Jag har arbetat med hållbar utveckling sedan jag lämnade Ericsson i 2003, bland annat som VD för vatten företaget Purity AB.

Jag erbjuder rådgivning och utbildning till företag och organisationer inom civilsamhället som vill vara med i omställningen till en mer hållbar, mindre energiintensiv ekonomi.

Jag arbetar även som facilitator/utbildare med open space, world cafe och olika workshops från  Joanna Macy.

– erbjuder föreläsningar om Transition Towns och Omställning i Sverige utfirån min roll i styrgruppen för Omställningsverige och som en av grundarna av Ekobyn Änggärdet, Flen.

UTBILDNINGAR/workshops

  • Hållbarutveckling på en dag
  • Fyra möjliga energiscenarios och strategier
  • Lokalutveckling med bygdespelet
  • Hitta innovationskraften inom dig för hållbar utveckling
  • Cirkeln som samtalsform – utbildning. Läs mer här Cirkel Datablad.pdf.

RÅDGIVNING

  • Tjänsterna omfattar strategier för förändring, produktportfölj hantering, CSR och kvalitetsarbete.

Kontakta mig gärna genom kontaktsidorna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *