Transition Sweden

(In Swedish) Lokal Ekonomisk Utveckling

  • by

För första gången på flera generationer verkar nästa generation komma att ha det mycket svårare än den föregående. Det har vuxit fram en insikt att det kanske inte planeras några räddningspaket från någon myndighet, utan att det är dags för vanliga människor att åstadkomma något själva. Redan nu poppar det upp lokala ekonomiska initiativ överallt. Enskilda initiativ har kanske ingen större betydelse, men tillsammans vävs en ny berättelse. Det börjar lokalt med en omställning till ett mer resilient, hållbart sätt att leva. En resilient hållbar lokalekonomi.Read More »(In Swedish) Lokal Ekonomisk Utveckling

Learning from the ECO-ISLANDS conference

  • by
Bornholm2

One of the electric cars you rent with a simple text message

Arriving at this year’s ECO ISLANDS conference, held on the Danish Island of Bornholm, I wasn’t expecting it to feel like a Transition meeting. I was attending the conference to discuss things related to my day job – pollution taxes. I was delighted as the conference progressed to discover that many islands around the world are going through their own transition process, even if most of them hadn’t heard of Transition Towns. ECO ISLANDS is a network of Islands that have stated that they are aiming toward sustainability, by signing something called the Accord, a statement of intent that over 50 islands have already signed.Read More »Learning from the ECO-ISLANDS conference

Shifting Power, Shifting Economy

  • by
Lindesberg1

Lindsberg Conference Center basking in the late summer sunshine

Lindsberg conference center, just outside the Swedish town of Falun, saw three days of Powershift Sweden with PUSH, a youth movement conference for action for a fossil-free society. As a fellow of ISSS (the Institute of Swedish Safety and Security) and one of the founders of Transition Sweden, I brought the complementary currency ITK to the seminar  as the conference’s volunteer currency.Read More »Shifting Power, Shifting Economy

Posters of transition

  • by
A recent collection of posters from the 2nd world war, adapted for the message of Transition.