January 22, 2022

DISKUSSIONSUNDERLAG efter Don’t Look up quizzen

DISKUSSIONSUNDERLAG efter Don’t Look up quizzen- Diskutera gärna på forumet (länk)

FrågaSvAnteckningar
1(2)Vad handlar filmen om?
Filmen är en komedi om en “planetmördare”-komet som sågs rusa mot jorden under en sexmånadersperiod. Jag ser filmen som faktiskt en dokumentär av ett visst slag, där berättelsen förmedlar “så här är det”-kvaliteten av underlåtenheten att följa vetenskapliga råd, och finner att den bäst kan göra det genom en dramatisk singelhändelse och genren mörk komedi. Action- och karaktärsutvecklingen i Don’t Look Up kretsar kring en rad karaktärer som misslyckas med att hantera det överhängande hotet trots att de har kunskap och teknik för att göra det. Även om berättelsen kan – och kanske borde – ses på många sätt, menar Charles Eisenstein till exempel att kometen representerar vår tid som rinner ut och en chans att finna mening i samband med våra förestående dödsfall, vissa paralleller med COVID, och Zhiwa Woodbury argumenterar “vi är kometen”. Icke desto mindre, baserad på Adam McKays regissörsavsikt och intervjuer med de stora stjärnorna inklusive Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep och Cate Blanchett, anses filmen allmänt handla om vårt misslyckande med att kämpa med ekologisk kollaps på grund av klimatförändringar, trots veta om problemet och ungefär vad som behöver göras åt det, under många decennier.
DiCaprio says end-of-the-world comedy ‘Don’t Look Up’ amplifies warnings about climate change. Activist actor, who plays an alarmed scientist in the Netflix film, applauds its ‘massive sense of urgency’ in showing how Americans would react to imminent doom.2 jan. 2022
https://chicago.suntimes.com/movies-and-tv/2022/1/2/22864108/dont-look-up-leonardo-dicaprio-netflix-climate-change-adam-mckay
2AllaNär kom vetenskap med varning?
(Wikipedia) Born on July 17, 1819, Eunice Newton Foote was an amateur scientist and a women’s rights campaigner who was friends with American suffragist Elizabeth Cady Stanton. Foote’s experiments with atmospheric gases and her insights about past climate were overlooked for more than a century. Drawing by Carlyn Iverson, NOAA Climate.gov.    
3(1)Vad har hänt med syre i luften?

https://scrippso2.ucsd.edu/
4(X)Vad är IPCC? – Intergovernmental Panel of Climate Change – är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. (https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc)
5(2)Climate Change Is Making Hurricanes Stronger, Researchers FindAn analysis of satellite imagery from the past four decades suggests that global warming has increased the chances of storms reaching Category 3 or higher.https://www.nytimes.com/2020/05/18/climate/climate-changes-hurricane-intensity.html
6(2)Sveriges största källa till CO2 från fossilförbränning?
7(1)Är det för sent som i filmen?
8AllaSkulle fossilstop få ekonomin att tanka?
(IPCC)Climate action is not a budget buster or economy-wrecker. Shifting to a green economy could yield a direct economic gain of $26 trillion through 2030 compared with business-as-usual. This could produce over 65 million new low-carbon jobs.
9AllaVarför stoppa Regeringen inte?Vad tycker ni?
10AllaMöjligheter till att stoppa katastrofen Vad tycker ni?
11(X&2)Visste Oljeindustrin?Early oil industry knowledge of CO2 and global warming
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0349-9
12(X)Håller PR firmor på med desinformation? Funkar det?https://www.reuters.com/business/cop/scientists-target-pr-ad-firms-they-accuse-spreading-disinformation-2022-01-19/
Vi ses på forumet https://avbp.net/?forum=filmen-dont-look-up-diskussioner