(In Swedish) Lokal Ekonomisk Utveckling

För första gången på flera generationer verkar nästa generation komma att ha det mycket svårare än den föregående. Det har vuxit fram en insikt att det kanske inte planeras några räddningspaket från någon myndighet, utan att det är dags för vanliga människor att åstadkomma något själva. Redan nu poppar det upp lokala ekonomiska initiativ överallt. Enskilda initiativ har kanske ingen större betydelse, men tillsammans vävs en ny berättelse. Det börjar lokalt med en omställning till ett mer resilient, hållbart sätt att leva. En resilient hållbar lokalekonomi.

På nästa JAK skolan i Skövde helgen den  23-24 november kommer Stephen Hinton och Johan Sandwall att lanser LAU- worshoppen.
Workshopen samlar lärdom från de initiativ som är på gång i Sverige och på andra platser inte minst Reconomy projektet i England , presenterar en rad verktyg och tillvägagångssätt som JAK-are som lokal avdelning eller individer kan använda för att stimulera lokala ekonomin till nästa nivå.
Initiativtagare är Stephen Hinton, JAK styrelsemedlem och omställare, samt Johan Sandwall JAK styrelsemedlem och omställare.

SYFTET MED SESSIONEN Vår workshop syftar till att visa upp de steg och möjligheter som andra har provat för att därigenom hjälpa Er med Era egna lokala initiativ.
Efter workshopen, med handboken som stöd, kommer Ni att ha en bra överblick över Era möjligheter att utveckla er ekonomi lokalt.

INNEHÅLL vikten av varför en stark lokalekonomi behövs nu mer än någonsin.

Stegen för att komma igång:
• Stärk den lokala identiteten
Vi tittar på hur man har skapat mötesplatser och nya mötesformer; inventering av områdets tillgångar, lokala kulturfestivaler, marknader, grannskapssamarbeten mm
• Uppmuntra lokalt företagsamhet
Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensam inköp till att skapa lokala investeringsbolag
• Underlätta för att köpa lokalt
Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, hur skapa lokala valutor etc.
• Samla folk för att investera lokalt
Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala investeringsmässor och lokala energiföretag.¨
• Samarbeta med lokala organisationer
Vikten och förståelsen av att flera olika forum och möten behövs. Vi presenterar bl.a Framtidsveckans koncept.
• Från projekt till verksamhet
Reconomy projektet i England’s recept för att göra verksamhet utav projekt.

Verktygen
• Mötesformer: Hur vi organiserar oss i olika events, arbetsgrupper, intressegrupper mm.
• Investeringsformer: Vi går igenom olika former av investeringar och sätt att organisera sig. Här inkluderas också stödspar, lokala bolag, enkla bolag, mikrofonder osv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *