subscribe to the RSS Feed

Wednesday, October 18, 2017

What I do

Posted by steve on January 3, 2011

This blog presents my work envisioning sustainable living arrangements for cities and rural areas. I also work with alternative financing strategies that support sustainable development.

As we are reaching the end of the industrial age, I believe we need  a positive vision of the future without abundant fossil fuel.  WAIT! There is more to read… read on »

Imagestream: a place called Rechargé – a place to recharge.

Posted by steve on September 15, 2017

At the Transition Town Hubs gathering in Santorso, Italy we were given a task to do on our own: How can we recharge together? I lay down in the green grass in the park, put my tape recorder on and did an imagestream.

The idea of imagestreaming is you give yourself an assignment to visit a place that has already solved the problem. You just describe and dictate what you see. The first thing you do is frame the assignment.  I normally start the tape recorder to do that so I capture everthing. Here is the tapescript. Edited for clarity.

Imagestreaming; You just describe and dictate what you see.  

The assignment is to take me to a place which has a culture of personal recharging and a culture of recharging together. The place I want to visit is an industrial capitalist and consumer society.The first thing I see is a lift in front of me with RECHARGÉ  written on it.

I get into the lift, notice it is covered with kids’ pictures. I press the button, I ascend and the doors open onto a  bridge over to an old town, like a French town. The sun is shining, a market is going on selling all kinds of stuff.

I ask around about how people recharge. It has to do with the market. Rechargé is a planned event that takes place on market days. Beyond the market it looks like a fete or party is going on. I see a sign RECHARGÉ  and times for various activities.

People are sitting in a circle on the grass in the park- I sit next to them. Inside the circle people are moving together, unscripted, like some kind of movement choir, like a game. Anyone can join at any point  – anyone can give up at any point.

I watch the choir move. It’s very funny. You have to forget yourself to get into it. It requires people stepping aside, falling over, doing silly stuff. Like an amoeba, people stick out here and there. People seem to know the rules. I go and borrow the eyes of one of the participants’ so I can, in my imagestream, see what they are seeing and feel what they are feeling.

They move fast; you have to concentrate and be really aware… you cannot think, you need to be right there. All in a fun spirit. All in silence. People are sitting watching. You need to be in the front row if you want to join in, I realise. So it seems there there are quite strict rules.

On market day, there are “new games” offered throughout the day, including this movement choir. These are subsidized by local businesses. It is good for business. These new games are non-competitive.

This one, the movement choir, is for adults, kids can watch but there is other stuff for kids.

The day is a designated PLAY DAY that means the kids lead the play, telling their parents what should happen.  It seems to be a great way to hang out with your kids, being in the play space them and other adults, parents, with all kinds of activities going on.

I sense there is a facilitator here,

“Explain it to me,”I ask.

“You recharge by taking yourself out of a situation and put yourself where you have to relax and get out of your head. Doing games that you have to relax to do. With the kids outside in the fresh air, lots to do, lots of other kids and the pressure is off you can relax in a safe space with the children knowing they are happy and you are together with them.”

Then there is the healing garden.  That is another kind of space available during Rechargé and even at other times.

I get it. There is a part of the town given over to Rechargé on market days although some things are permanent. It’s a place you know you can always go to. The healing garden offers smoothies you can shoot yourself full of vitamins: I take one, siping at it as I go looking around more.

This part of the town has created a name for itself as the the Rechargé quarter. With the green and the garden it offers space, a culture of revitalization, new games without stress – a place to be with your children and friends. And always a place you can go back to for more.

It is highly lucrative too…  they have built up their reputation and attract many people at the same time it can be done effectively.

People make good money here. Rechargé is treated as a commons.  All the local actors own the concept. Like a brand. Combinations are important; the more diverse the things that they offer the stickier the place is that keeps people coming back. That the place is easy to get to is important. It is like a day trip place for outings, especially weekends. It serves the county.

A cooperative owns the brand and works with marketing, You  as a Rechargé supplier buy their services.

The facilitator team are good at what they do and they have practices in the town. There are special theme days as well, a bit like a fairground!

In the winter they have less. Maybe they will develop it, like with winter break services. There are plenty of long walking footpath routes already.

 

 

 

Rechargé is a planned event that takes place on market days.

 

You recharge by taking yourself out of a situation and put yourself where you have to relax and get out of your head.

 

It is highly lucrative too… they have built up their reputation and attract many people 

Rechargé is a brand run as a commons

 

Transition Camp and Circle Way Celebration

Posted by steve on February 2, 2016

TRANSITIONSlappna av, leka, lär – var med och semestra som en del av utvecklingen av en ny  en kultur av Omställning, För omställare, tribe up  people, och familjer som söker en semester med likasinnade från Nordeuropa11 Juli 14:00 – 15 Juli 16:00 på Mundekulla KonferenscenterTa med dina vänner och barn  till denna härliga sommarläger. Lägret erbjuder möjlighet att lära dig mer om Transition (omställnings) rörelsen, träffa Transitioners från andra städer och länder, uppleva Circle Way, och koppla av i de vackra, rofyllda omgivningarna. I sann Transition -anda kommer lägret att bjuda på möjligheter att själv skapa upplevelsen och tillsammans ta fram en ny kultur,  stödjande, helande och sund med en sju generationers perspektiv.

 • Camping i härlig miljö
  Dubbelrum och enkelrum med dusch för Er som inte vill tälta
  Cirkel möten och workshops
  Lek dagen, speltimmar, trumcirklar
  Stories
  Bada i naturlig sjö
  Musik och cirkeldans
  Öppen scen
  Workshops och klan aktiviteter för barn i alla åldrar
  Restaurang och / eller självhushåll
  Workshops och seminarier i circle way och Transition med mera
  Hållbar teknik
  Kvinno grupper, mans grupper, Barn klaner och möten för “the elders”.

Handledare och gästtalare

StoryManitonquat (Medicine Story) och Ellika Lindén

är en berättare, en äldre och en vårdare av lore av Assonet Band of Wampanoag nationen av Massachusetts. Författare till tio publicerade böcker. Han fortsätter att utveckla verktyg för att skapa ett mänskligare samhälle grundat på läror de äldste i First Nations.

Ellika är ett svenskt författare av barnpjäser. Hon dirigerar skapar scenografi, affischer och dockor. Sedan 1985 har hon samarbetat Manitonquat i äktenskapet och styra Circle Way workshops och läger.

peteerPeter Elmberg www.peterelmberg.se – Musiker, Facilitator, social entreprenör, grundare och chef för Mundekulla Conference Center. Baserat på hans egen resa Peter erbjuder cirklar med musik element och berättar om sin motivation bakom Mundekulla.

arneArne Mayoh är en dansk entreprenör, transitioner och story teller. Han är en del av ett centrum tillägnad cirkel kultur av en ny typ som kallas Sublimewe där din personliga historia och erfarenhet är nyckeln till vår gemensamma förståelse för hur vi kan komma att leva i ett trauma-fria värld, och hur dina djupaste gåvor fullt uttryck och stödjas.

steve2Stephen Hinton är en av grundarna av den svenska Transition rörelsen och ekobyn Änggärdet.

DETALJER

Språk: Engelska och skandinaviska

Leading the dance

Leading the dance

Var: Emmaboda, Småland, Sverige

Hur ta sig dit: Tåg från Köpenhamn, Malmö och Stockholm

När: 11 Jul 14:00 – 15 juli 16:00

Kostnad: Se prislista.

Volontärarbete: Gå med i volontärprogrammet och får rabatt på biljettens grundpris

Registrera dig. Boka online här!

Join us in Sweden for a holiday, Transition-style!

Posted by steve on January 25, 2016

TRANSITION

TRANSITION CAMP 2016

Relax, play, learn in a culture of Transition

For transitioners, tribe up people, and families looking for a holiday shared with like-minded people from Northern Europe

July 11th 14:00 – July 15th 16:00 at Mundekulla Conference center

Bring your friends and children along for this beautiful summer camp. The Camp offers an opportunity to learn more about the Transition movement, meet Transitioners from other parts, experience the Circle Way, relax in the beautiful, tranquil settings and be a part of creating a supportive, healing and healthy culture with a Seven Generation perspective.

 • Camping in lovely setting
 • Double and single rooms with shower
 • Circle meetings and workshops
 • Play day, play hours, drumming circles
 • Story telling
 • Swimming in natural lake
 • Music and circle dancing
 • Open stage
 • Workshops and clan activities for children of all ages
 • Restaurant and/or self catering
 • Transition workshops and seminars
 • Sustainable technology
 • Womens’ groups, Man’s groups, Children’s clans and gathering of the elders

 

 

Playday

Grab your parents, children, grandchildren, nieces and nephews for a vacation that promises to be the high spot of the summ

 

FACILITATORS and guest speakers

Medicine_quote2Manitonquat (Medicine Story) and Ellika Lindén

is a storyteller, an elder and a keeper of the lore of the Assonet Band of the Wampanoag Nation of Massachusetts. Author of ten published books. He continues to develop tools for creating a more humane society based upon teachings of the elders of the First Nations.

Ellika is a Swedish writer of children’s plays, who also directs them, creates scenography, posters, and puppets. Since 1985 she has partnered Manitonquat in marriage and in directing The Circle Way workshops and camps.

Peter Elmberg www.peterelmberg.se – Musician, Facilitator, Social entrepreneur, Co-founder and Manager of Mundekulla Conference Center. Based on his own journey Peter offers circles with music elements and talks about his motivation behind Mundekulla .

Arne Mayoh is a Danish entrepreneur, transitioner and story teller. He is part of a center dedicated to circle culture of a new kind called Sublimewe where your personal story and experience is a key to our shared understanding of how we can come to live in a trauma free world, and how your deepest gifts are fully expressed and supported.

Stephen Hinton is one of the founders of the Swedish Transition movement and the eco-village Änggärdet.

 

DETAILS

Languages: English and Scandinavian

Where: Emmaboda, Småland, Sweden

How to get there: Trains from Copenhagen, Malmö and Stockholm

When: July 11th 14:00 – July 15th 16:00

Cost: See price list here.

Volunteering: Join the volunteer programme and enjoy discounts on the basic ticket price

Sign up. Follow this link

 

 

 

Capitalism explained

Posted by steve on January 18, 2015

 

Everybody talks about capitalism – but what is it? | Kajsa Ekis Ekman | TEDxAthens

Capitalism is production for profit in private hands according to Kajsa.

And ordinary people are stuck between asking employers for enough wages to pay their bills and banks who want enough money to pay their loans.

An introduction to the Flexible Pollutant Mechanism

Posted by steve on December 17, 2013

This short video explains the mechanism put forward by the Swedish Sustainable Economy Foundation for solving pollution with financial incentives.

Circular economy in diagrams: where logic breaks down and where financial incentives can work

Posted by steve on December 3, 2013

Are your circle economy diagrams confusing your audience? This article aims to help you communicate clearly. As a staunch aficionado of reaching a resilient economy through sustainability I am all for circle economy thinking- if it ensures people get food on the table and a roof over their heads. Unclear delivery will not help our cause. We talk of circle economy from two angles: economy as a form of housekeeping and economy in terms of monetary flows. These are not always the same thing. The final section suggests a solution.

fos1

WAIT! There is more to read… read on »

(In Swedish) Lokal Ekonomisk Utveckling

Posted by steve on November 3, 2013

För första gången på flera generationer verkar nästa generation komma att ha det mycket svårare än den föregående. Det har vuxit fram en insikt att det kanske inte planeras några räddningspaket från någon myndighet, utan att det är dags för vanliga människor att åstadkomma något själva. Redan nu poppar det upp lokala ekonomiska initiativ överallt. Enskilda initiativ har kanske ingen större betydelse, men tillsammans vävs en ny berättelse. Det börjar lokalt med en omställning till ett mer resilient, hållbart sätt att leva. En resilient hållbar lokalekonomi. WAIT! There is more to read… read on »

Strategic Newsletter Launches: September Edition 2013

Posted by steve on September 27, 2013

Signals of Change newsletter  monitors the news flow from a wide variety of sources from the last 30 – 60 days for developments that could inform your organization’s social and environmental strategy which in turn could affect your overall business strategy.  Signals of Change Newsletter is produced in  cooperation between the Open World Foundation, the Institute of Swedish Safety and Security and Stephen Hinton Consulting.

The newsletter is released once a month to subscribers only. (To subscribe and be fully up to date – it’s free – click here). The newsletter is released a few weeks later for public reading on partner websites. WAIT! There is more to read… read on »

Overshoot day August 20: will “economic” reality meet resource reality?

Posted by steve on September 22, 2013

Let us look at overshoot day from the point of view of economics. By economics I mean the technology of keeping track of housekeeping with resources and keeping track of material obligations to those around us.  Economics does not need to be restricted to counting with money. Other measures can be used. And it is fascinating to try it. In this case we can consider that a Nation has its own household that it needs to keep fed and housed, and has its natural resources to do it. We start with a situation however where many nations are living over their means. WAIT! There is more to read… read on »

Learning from the ECO-ISLANDS conference

Posted by steve on September 15, 2013

Bornholm2

One of the electric cars you rent with a simple text message

Arriving at this year’s ECO ISLANDS conference, held on the Danish Island of Bornholm, I wasn’t expecting it to feel like a Transition meeting. I was attending the conference to discuss things related to my day job – pollution taxes. I was delighted as the conference progressed to discover that many islands around the world are going through their own transition process, even if most of them hadn’t heard of Transition Towns. ECO ISLANDS is a network of Islands that have stated that they are aiming toward sustainability, by signing something called the Accord, a statement of intent that over 50 islands have already signed. WAIT! There is more to read… read on »